IQUALIF tilbyr opptil 40% flere kontakter

For å oppdage fordelene med programvaren IQUALIF Contact Page Extractor, har vi laget en sammenligningstabell som fremhever hvorfor vi er bedre enn våre konkurrenter:

Kriterier IQUALIF CPE Våre konkurrenter
Helhetsvurdering Fra download.com : etoile_petite_4.png  
Grensesnitt Et enkelt grensesnitt for å fokusere på hjertet av vår virksomhet, trekke ut kontaktinformasjon Et altfor komplisert grensesnitt med for mange faner og ofte mange ubrukte funksjoner
Demo versjon En full demo versjon En demo versjon med begrenset brukstid og funksjoner, begrenset til å kunne trekke ut kun 1000 kontakter, eller underlagt andre begrensninger
Etter et avbrudd i internett tilkoblingen Nedlastingen fortsetter der den stoppet så fort internett tilkoblingen er gjenopprettet Programvaren laster ned tomme sider og mister kontakten, eller programvaren stopper opp og tvinger deg til å starte nedlastingen igjen
Etter et system krasjer eller et strømbrudd Nedlastingen fortsetter der den ble brutt Programvaren mister kontakten, eller gjenopptar en tilfeldig valgt nedlasting, som fører til tap av kontaktene dine
Når du velger byer du vil fange opp Mulighet for å laste ned flere avdelinger samtidig Mulig å laste ned noen hundre byer
Anti-Blacklist eksklusiv for IQUALIF EKSKLUSIVT system inkludert i alle versjoner av IQUALIF CPE Denne funksjonen eksisterer ikke
Formater gjenopprettede kontakter All informasjon i katalogen hentes ut på en strukturert måte. For eksempel kan IQUALIF CPE gjenopprette opptil 4 fastnummer per kontakt. Informasjonen blir ikke hentet ut på en strukturert måte, kun ett fasttelefonnummer blir tatt i betraktning når det ofte er flere
Eksport Eksport av kontaktinformasjon til Excel- og CSV-formater Data går ofte tapt og tilgjengelige filformater er begrenset, de presenterer ikke all informasjon som kunne ha blitt hentet ut
Programvare Responsivt brukerstøtte og stabile nettversjoner Ustabile nettversjoner med mange uadministrerte og uløste feil